Kontakt
  Archidiecezjalny Chór "Magnificat"
  ul. Zamkowa 3
  37-700 Przemyśl
  chor@przemyska.pl
   
  Próby
  wtorki i piątki: 17:00 - 19:00

  Historia chóru

  1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
   

  Rok 1991

  W dniach 2-6 stycznia Diecezjalny Chór „Magnificat” gościł chór i orkiestrę z parafii św. Michała z Wieringen (Holandia). Ponieważ cały Zespół liczył 103 osoby, niemożliwe było zakwaterowanie wszystkich w jednym miejscu. 50 osób zamieszkało w Domu Rekolekcyjnym prowadzonym przez siostry Benedyktynki, 25 chórzystek przyjęły (bezinteresownie) siostry Służebniczki w Domu Prowincjalnym w Prałkowcach, 28 panów umieszczono w Internacie Zespołu Szkół Rolniczych na Bakończycach.

  W dniu 5 stycznia o godz. 18.30, w przemyskiej Bazylice katedralnej odbył się półtoragodzinny koncert, podczas którego holenderski Zespół zaprezentował licznie zgromadzonym słuchaczom kolędy śpiewane w ich kraju i w krajach Europy Zachodniej. Po koncercie, w sali parafii katedralnej, chórzyści holenderscy i przemyscy spotkali się na pożegnalnej kolacji, która stała się też okazją do wspólnego muzykowania i wymiany doświadczeń z działalności obu chórów.

  Ten kilkudniowy pobyt chóru i orkiestry z Holandii był dla przemyskich chórzystów również swego rodzaju sprawdzianem umiejętności organizacyjnych. Wyjeżdżając, goście z Holandii dziękowali za zapewnienie im pobytu, za zorganizowanie drugiego koncertu w Bazylice Ojców Bernardynów w Leżajsku, za to, że mogli zwiedzić nie tylko Przemyśl i Ziemię Przemyską, ale także Łańcut, Strzyżów i Pogórze Dynowskie, tak bardzo urocze zimową porą. Wielką pomoc w organizacji pobytu holenderskiego Zespołu okazał p. Jan Dawidowicz, wspierając to przedsięwzięcie finansowo.

  Podobnie jak w latach ubiegłych, styczeń tego roku był dla chóru „Magnificat” miesiącem intensywnych prób i wielu koncertów kolęd. Poza Przemyślem, koncerty kolęd wykonywał chór w Wielkich Oczach, Radymnie, Haczowie i Korczynie.

  Niedługo po okresie kolędowym, chór przystąpił do pracy nad nowym repertuarem. Przygotowywano m. in. program koncertu charytatywnego „Artyści przemyscy Litwie, Łotwie i Estonii”, który odbył się w dniu 17 lutego w sali Wojewódzkiego Domu Kultury w Przemyślu, przede wszystkim jednak pracowano nad oprawą muzyczną zbliżającej się czerwcowej wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzeszowie.

  Miesiąc marzec zapisał się w historii chóru smutnym wydarzeniem. Zmarła sopranistka Janina Dryś. Choroba pojawiła się dość nagle, gdyż jeszcze w styczniu brała ona udział w koncertach kolęd. Do końca żyła nadzieją, że będzie mogła uczestniczyć w spotkaniu z Ojcem Świętym. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie ...

  W czerwcu tego roku Polska po raz czwarty witała Ojca Świętego Jana Pawła II, gościła Go 2 czerwca także i Diecezja Przemyska. W Rzeszowie, podczas uroczystej Mszy św., Ojciec Święty beatyfikował Sługę Bożego ks. bpa Józefa Sebastiana Pelczara, ordynariusza diecezji przemyskiej w latach 1900-1924.

  Za oprawę muzyczną tej wyjątkowej i historycznej uroczystości odpowiedzialny był dyrygent chóru, ks. Mieczysław Gniady. Do udziału w beatyfikacyjnej Mszy św. zaprosił on wszystkie chóry, orkiestry i schole z terenu diecezji, a nawet spoza jej granic. Zgłosiło się 29 chórów (1333 osoby), 25 orkiestr dętych (851 osób) i 59 scholi parafialnych (1088 osób). Łącznie, 3272 osoby, tworzące 113 zespołów muzycznych. Jednak wykonanie trudniejszych utworów ks. Dyrygent powierzył połączonym 3 chórom: Diecezjalnemu Chórowi „Magnificat”, chórowi Wyższej Szkoły Pedagogicznej z Rzeszowa oraz chórowi „Cantus” z Trzciany.

  Należy jeszcze odnotować, że tego samego dnia, w godzinach popołudniowych, Ojciec Święty Jan Paweł II nawiedził również Przemyśl. W Bazylice Katedralnej, wobec przedstawicieli duchowieństwa i wiernych wyniósł do godności arcybiskupiej Ordynariusza diecezji, ks. bpa Ignacego Tokarczuka.

  W roku 1991 chór prezentował się muzycznie 22 razy. Mniej niż w roku ubiegłym. Z całą jednak pewnością był to rok nie mniej pracowity, a na pewno najbogatszy – jak dotąd – w przeżycia.

  Odwiedzających: 1, odwiedzin: 404185      © 2007-2021 Archidiecezjalny Chór „Magnificat”