Ogłoszenie
Kontakt
Archidiecezjalny Chór "Magnificat"
ul. Zamkowa 3
37-700 Przemyśl
chor@przemyska.pl
 
Próby
wtorki i piątki: 17:00 - 19:00

Wydarzenia


Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego

Wtorek, 30 czerwca 2009 roku

 

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 
                                     Szanowni Państwo
                                     Członkowie
                                     Archidiecezjalnego Chóru „Magnificat"
                                     w Przemyślu

Mam przyjemność uhonorować Archidiecezjalny Chór „Magnificat" w Przemyślu Nagrodą Zarządu Województwa podkarpackiego za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Proszę przyjąć słowa najwyższego uznania za trwającą już ćwierć wieku aktywność artystyczną i wspaniałe zaangażowanie w propagowanie muzyki religijnej i świeckiej w oparciu o dzieła znanych polskich kompozytorów. Państwa zauważalna obecność w trakcie ważnych świąt religijnych i państwowych stanowi istotny wkład w ochronę dziedzictwa narodowego i jest wyrazem szczególnej wrażliwości na piękno i uniwersalny charakter muzyki polskiej Godny po-dziwu jest czynny udział w inicjowaniu i organizowaniu znakomitych koncertów tak w kraju, jak i poza jego granicami, oraz włączenie się w ważne przedsięwzięcia zarówno o charakterze lokal-nym, jaki i regionalnym.
Korzystając ze sposobności z okazji Jubileuszu 25-lecia istnienia Archidiecezjalnego Chóru „Magnificat" składam wyrazy szacunku i wdzięczności za znakomitą promocję województwa podkarpackiego i odpowiedzialne pełnienie roli kulturotwórczej w Państwa środowisku.
Życząc wszelkiej pomyślności i wielu dalszych sukcesów, wyrażam przekonanie, że Państwa dokonania i osiągnięcia nadal wzbudzać będą zachwyt i duże zainteresowanie, a tym samym służyć tworzeniu sprzyjającego klimatu dla współdziałania na rzecz rozwoju kulturalnego naszego województwa.      Z wyrazami szacunku

   Marszałek
Województwa Podkarpackiego
      Zygmunt Cholewiński


Rzeszów, 30 czerwca 2009 r.


znalezionych: 2 na 2 stronach
« cofnij -   1  2   - wcześniejsze »
Odwiedzających: 5, odwiedzin: 344650      © 2007-2020 Archidiecezjalny Chór „Magnificat”