Kontakt
  Archidiecezjalny Chór "Magnificat"
  ul. Zamkowa 3
  37-700 Przemyśl
  chor@przemyska.pl
   
  Próby
  wtorki i piątki: 17:00 - 19:00

  Historia chóru

  1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
   

  Rok 1993

  W dniu 17 kwietnia Nuncjatura Apostolska w Polsce wydała komunikat o następującej treści: Ojciec Święty Jan Paweł II mianował Arcybiskupem Metropolitą Przemyskim obrządku łacińskiego Ks. Biskupa Józefa Michalika, dotychczasowego Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

  Dzień 2 maja (niedziela Dobrego Pasterza) był niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem tego roku w Archidiecezji przemyskiej. Oto bowiem 66 biskup przemyski odbywał uroczysty Ingres do swojego kościoła katedralnego. O godzinie 16.00 świąteczna procesja wyruszyła z kościoła OO. Franciszkanów, przez pamięć na pierwszego biskupa tej diecezji, który był z rodziny franciszkańskiej. W liturgicznym orszaku podążali ku Bazylice św. Jana Chrzciciela: Arcybiskup Metropolita Przemyski Józef Michalik, Franciszek Kardynał Macharski, Nuncjusz Apostolski w Polsce Arcybiskup Józef Kowalczyk, pierwszy Metropolita Przemyski Arcybiskup Senior Ignacy Tokarczuk, Arcybiskup Edward Nowak – Sekretarz Kongregacji ds. Świętych, Sekretarz Episkopatu Polski Biskup Tadeusz Pieronek oraz inni biskupi – pasterze diecezji w liczbie prawie trzydziestu. W uroczystości wziął udział wicepremier Henryk Goryszewski, wojewoda przemyski i krośnieński, władze Miasta i Regionu, przedstawiciele Sejmu i Senatu, delegacje Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Papieskiej Akademii Teologicznej oraz Wydziałów Teologicznych z Wrocławia i Warszawy, Księża Dziekani, Archiprezbiterzy, licznie zebrani mieszkańcy Przemyśla oraz delegacje parafii z całej Archidiecezji.

  Komitet organizacyjny Ingresu Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego pieczę nad oprawą muzyczną tej historycznej uroczystości powierzył dyrygentowi chóru „Magnificat”, ks. M. Gniademu. Oprócz chóru, uroczystość tę uświetniła również Orkiestra Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.

  Miłym upamiętnieniem udziału chóru w Ingresie jest pismo J. E. Ks. Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego Józefa Michalika z dnia 10 maja 1993 r. skierowane do chórzystów: «Kierując się potrzebą serca pragnę gorąco podziękować Chórowi „Magnificat” za pielęgnowanie religijnej kultury muzycznej w zakresie śpiewu polifonicznego pozostającego w służbie Liturgii Kościoła. Owoce tej pracy były widoczne podczas Ingresu Metropolity Przemyskiego do Katedry w dniu 2 maja br. 
  Za oprawę muzyczną tej uroczystości jestem szczerze wdzięczny Księdzu Dyrygentowi oraz całemu Zespołowi. Zachęcam do dalszej pracy tworzącej cenne wartości duchowe i z serca wszystkim Chórzystom oraz ich Rodzinom błogosławię.»

  Dopełnieniem uroczystości Ingresowych była pontyfikalna Msza św. odprawiona w dniu 4 lipca w Bazylice Archikatedralnej, z okazji nadania Metropolicie Przemyskiemu paliusza. Mszę św. koncelebrowali wraz z Księdzem Arcybiskupem Biskupi Metropolii. W uroczystości tej uczestniczył również chór „Magnificat”.

  Od kilku już lat, chór – na miarę swoich możliwości – włącza się poprzez koncerty w działalność charytatywną. W tym roku, koncerty takie były organizowane wspólnie z Orkiestrą Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, prowadzoną przez kapitana Tadeusza Dobrowolskiego. 17 stycznia charytatywny koncert kolęd odbył się w przemyskim kościele XX. Salezjanów, 24 stycznia w kościele OO. Karmelitów w Przemyślu, a w ostatnią niedzielę stycznia w kościele Chrystusa Króla w Sanoku, w ramach akcji niesienia pomocy dzieciom bieszczadzkim. Ten koncert zorganizował Batalion Straży Granicznej w Sanoku, koszty przejazdu chóru natomiast sfinansowały Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena – Astra” z Przemyśla.

  Znaczący był również udział chóru w Dniach Kultury Chrześcijańskiej odbywających się w Przemyślu, Przeworsku i Lubaczowie.

  Smutnym wydarzeniem dla Archidiecezji był pogrzeb ks. biskupa Tadeusza Błaszkiewicza. Odszedł do Pana gorliwy pasterz i niestrudzony kaznodzieja, który całe swoje życie kapłańskie i biskupie poświęcił służbie przemyskiemu Kościołowi.

  Uroczystości pogrzebowe, transmitowane przez Radio Maryja, odbyły się w dniu 9 czerwca. Chór „Magnificat” uczestnicząc w żałobnej Mszy św. pożegnał swego czcigodnego Biskupa.

  Boże, jesteś ponad czasem, w Tobie tylko źródło życia...
   Wszystkich, co zasnęli w Tobie, wprowadź do królestwa swego,
   Jezus bowiem dał im wiarę, a Najświętszy Duch namaścił.

  Odwiedzających: 2, odwiedzin: 501576      © 2007-2022 Archidiecezjalny Chór „Magnificat”