Kontakt
  Archidiecezjalny Chór "Magnificat"
  ul. Zamkowa 3
  37-700 Przemyśl
  chor@przemyska.pl
   
  Próby
  wtorki i piątki: 17:00 - 19:00

  Historia chóru

  1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
   

  Rok 1994

  Rok 1994 był rokiem jubileuszu 10-lecia działalności chóru. W okresie tych 10 mijających lat chór występował ponad 250 razy. Wpisał się w pejzaż życia kulturalnego Przemyśla, uczestniczył we wszystkich ważniejszych uroczystościach religijnych odbywających się w Archidiecezji, zdobył uznanie różnych środowisk.

  Na przestrzeni tego czasu dane było chórzystom, poprzez muzykę, ubogacać wewnętrznie siebie i innych, wnikać w bogactwo ducha minionych wieków i podziwiać kunszt myśli ludzkiej zawartej w zapisie nutowym. W ciągu tych dziesięciu lat chór „Magnificat” miał możliwość występowania w wielu kościołach Archidiecezji i poza jej granicami, wszędzie spotykając się z wielką życzliwością duszpasterzy i wiernych. Dane było chórzystom budować się wiarą i pobożnością wielu ludzi.

  Za te wszystkie przeżyte chwile, chór dziękował Bogu podczas uroczystej, jubileuszowej Mszy św., celebrowanej przez metropolitę przemyskiego ks. abpa Józefa Michalika w Bazylice Archikatedralnej, w dniu 20 czerwca. „Te Deum laudamus...” W roku jubileuszu chór otrzymał Apostolskie Błogosławieństwo od Ojca Świętego Jana Pawła II i Błogosławieństwo Pasterskie, na dalsze lata pracy, od ks. abpa Józefa Michalika. Jubileusz stał się też okazją do dwóch okolicznościowych koncertów i wydania folderu. W tygodniku „Niedziela” ukazał się artykuł omawiający działalność chóru na tle historii amatorskiego ruchu śpiewaczego w Przemyślu, o dziesięcioleciu informowały też „ Rzeszowskie”

  Dzień 22 listopada (wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki i śpiewu kościelnego) był dopełnieniem uroczystości jubileuszowych chóru. Po Mszy świętej, celebrowanej przez ks. abpa Józefa Michalika w Bazylice Archikatedralnej w intencji chóru, miało miejsce spotkanie chórzystów z ks. Arcybiskupem i przedstawicielami Urzędu Miejskiego. Od prezydenta Przemyśla, Tadeusza Sawickiego, chór otrzymał dyplom z podziękowaniem za aktywną działalność artystyczną i społeczną w dziedzinie upowszechniania i popularyzowania muzyki sakralnej i narodowej.

  W roku tym chór występował i koncertował łącznie 23 razy. Uczestniczył w jubileuszu 100-lecia s. Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego i 45-lecia przemyskiej Drukarni, tradycyjnie też włączał się w organizowane na terenie Przemyśla akcje charytatywne. Z inicjatywy chóru zorganizowano wspólny koncert kolęd z zespołem Ukraińskiego Towarzystwa Muzycznego „Bandura”, dochód zaś przeznaczono na odnowienie kapliczki Matki Bożej w Parku Miejskim.

  Znaczącym dla chóru był koncert w ramach „XI Przemyskiej Jesieni Muzycznej”, koncert na Zamku Kazimierzowskim z udziałem aktorki Katarzyny Łaniewskiej, a przede wszystkim udział w uroczystościach z okazji poświęcenia w Jarosławiu pomnika ks. Jerzego Popiełuszki.

  We wrześniu tego roku zmarła chórzystka Jadwiga Misiak. Miała zaledwie 43 lata. Była organistką w Buszkowicach, nauczycielką w Metropolitalnym Studium Organistowskim i w Szkole Muzycznej. Zawsze pogodna, uśmiechnięta, mimo ciągłych problemów ze zdrowiem. Osierociła sześcioro dzieci.

  Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba,
  a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego.

  Odwiedzających: 1, odwiedzin: 501574      © 2007-2022 Archidiecezjalny Chór „Magnificat”