Kontakt
  Archidiecezjalny Chór "Magnificat"
  ul. Zamkowa 3
  37-700 Przemyśl
  chor@przemyska.pl
   
  Próby
  wtorki i piątki: 17:00 - 19:00

  Historia chóru

  1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
   

  Rok 1995

  Drugą dekadę swojej działalności chór rozpoczął cyklem styczniowych koncertów kolęd. Trzy spośród nich miały charakter charytatywny: jeden na potrzeby Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta i dwa na rzecz Funduszu Pomocy dla Czeczenii.

  Znaczący był udział chóru w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W przeddzień majowego święta, w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego, odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której w części artystycznej wystąpił chór.

  W dniu 3 maja na Placu Katedralnym odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny i rozpoczętego w tym dniu Kongresu Rodzin Archidiecezji Przemyskiej. Mszę świętą koncelebrowali: ks. abp Józef Michalik, ks. kardynał Miloslav Vlk z Pragi, ks. bp obrządku bizantyjsko ukraińskiego Jan Martyniak, ks. bp Kazimierz Ryczan z Kielc oraz biskupi i kapłani z Archidiecezji Przemyskiej. Oprawę muzyczną sprawował chór „ Magnificat”.

  W godzinach popołudniowych w kościele OO. Karmelitów chór wystąpił z koncertem utworów religijnych i patriotycznych.

  Maj był kolejnym miesiącem nowenny przed kanonizacją bł. Jana z Dukli. W kościele OO. Bernardynów w Dukli odprawiona została w dniu 27 maja o godzinie 11.00 Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił Ordynariusz częstochowski ks. abp Stanisław Nowak. Następnie poprowadził z klasztoru na Rynek miasta procesję z relikwiami Błogosławionego. Uroczystość uświetnił Archidiecezjalny Chór „Magnificat” pod batutą ks. Mieczysława Gniadego – o czym informował Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

  Korzystając z pobytu w Dukli, chór o godz. 15.00 wystąpił w kościele farnym pw. św. Marii Magdaleny z koncertem pieśni maryjnych.

  Dalsze miesiące to kolejne koncerty i tworzenie oprawy muzycznej wielu uroczystości i świąt. Łącznie w 1995 roku Chór prezentował się 24 razy. Śpiewał między innymi: podczas uroczystości Bożego Ciała, w 15. rocznicę powstania „Solidarności”, 56. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę, 77. rocznicę odzyskania niepodległości, z okazji objęcia parafii Przemienienia Pańskiego w Sanoku przez ks. prałata Mariana Burczyka (który dotąd był proboszczem Archikatedry), przekazania sztandaru dla XIV Batalionu Dowodzenia XIV Brygady Pancernej im. hetmana Karola Chodkiewicza (ufundowanego ze składek mieszkańców Przemyśla), Dni Kultury Chrześcijańskiej, z okazji przyznania Przemyślowi Honorowej Flagi Europejskiej.

  Szczególnym wydarzeniem muzycznym był koncert „Muzyka ponad granicami”, który miał miejsce w kościele XX. Salezjanów w Przemyślu w dniu 18 października, z udziałem Chóru męskiego z Oedt – Grefrath (Niemcy), chóru „Magnificat” i orkiestry symfonicznej Filharmonii Rzeszowskiej. Do nawiązania kontaktu z chórem z Niemiec doszło dzięki współpracy Zakładów Automatyki „Polna” S.A. w Przemyślu z niemiecką firmą P+W. Okazało się, że jeden z współwłaścicieli P+W Hanz Wels w swoich rodzinnych stronach jest prezesem Sängervereinigung (Stowarzyszenia Śpiewaczego), w ramach którego działa męski chór, w którym on śpiewa. Przebywając w Przemyślu był na koncercie chóru „Magnificat” i wtedy zamarzyło mu się, aby te dwa zespoły wystąpiły kiedyś razem. Po roku wspólnych (Polna S.A. i P+W) wysiłków i ścisłej współpracy z dyrygentem chóru „Magnificat” doszło do wspólnego koncertu w kościele księży Salezjanów. Pan Jerzy Majewski, przedstawiciel P+W, przed koncertem powiedział: „Niech mottem tego spotkania będzie połączenie się narodów, ponad wszystkie granice, przeciw wszelkiej przemocy.”

  Ponieważ niektóre utwory wykonywane były z towarzyszeniem orkiestry, koncert poprzedziła wspólna próba chóru i Orkiestry Filharmonii Rzeszowskiej, która odbyła się 16 października w sali koncertowej Filharmonii. Koncert był bardzo dobrze rozpropagowany. W efekcie uczestniczyło w nim około 1200 słuchaczy, którzy gromkimi oklaskami nagrodzili wykonawców. Na koncercie obecni byli przedstawiciele Władz miasta i współpracujących firm oraz miejscowej prasy, a jego przebieg rejestrowały: Polskie Radio Rzeszów i Telewizja Rzeszów.

  Program koncertu zawierał zarówno utwory o charakterze religijnym jak i świeckim, klasykę i muzykę ludową. Na pożegnanie, połączone chóry zaśpiewały „Guten abend, gut nacht.” Po koncercie, późnym wieczorem, w Zamku Krasiczyńskim odbył się pożegnalny raut, podczas którego chóry wymieniły drobne upominki. Chór „Magnificat” podarował chórowi z Grefrath pamiątkowy dzwon wykonany w ludwisarni Janusza Felczyńskiego oraz foldery miasta Przemyśla.

  W czasie kilkudniowego pobytu chórzystów z Niemiec, gospodarze spotkania (Polna, „Magnificat”), starali się tak go wypełnić, aby goście wywieźli z Przemyśla jak najmilsze wspomnienia. Nawiązała się trwała przyjaźń między chórami, która zaowocowała późniejszym trzykrotnym pobytem chóru „Magnificat” w Oedt – Grefrath.

  Odwiedzających: 1, odwiedzin: 501578      © 2007-2022 Archidiecezjalny Chór „Magnificat”