Kontakt
  Archidiecezjalny Chór "Magnificat"
  ul. Zamkowa 3
  37-700 Przemyśl
  chor@przemyska.pl
   
  Próby
  wtorki i piątki: 17:00 - 19:00

  Historia chóru

  1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
   

  Rok 1998

  W dotychczasowej działalności chóru, rok 1998 okazał się rekordowy pod względem występów i koncertów. Chór prezentował się w tym czasie aż 58 razy.

  Początek i koniec roku to tradycyjne koncerty kolęd, których było siedem, przy czym trzy z towarzyszeniem kwartetu dętego. Miejscem koncertów były świątynie Przemyśla, Przeworska i Leżajska.

  Ponadto chór koncertował jeszcze 15 razy wykonując utwory pasyjne, maryjne, patriotyczne, ludowe i inne. Koncerty odbywały się zarówno w Przemyślu, jak i w innych miejscowościach: Nienadowa, Bircza, Hurko, a także poza granicami: Austria, Włochy. Podobnie jak w roku poprzednim, chór tworzył oprawę muzyczną Liturgii Wielkiego Tygodnia, uroczystości Bożego Ciała, Dni patrona Przemyśla św. Wincentego, Dni Kultury Chrześcijańskiej, świąt państwowych 3 Maja i 11 Listopada.

  Chór tworzył również oprawę muzyczną: Mszy św. odprawianej 30 maja w Krośnie w pierwszą rocznicę kanonizacji św. Jana z Dukli i wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II; Mszy św. odpustowych w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w parafii Przemyśl-Błonie i w kościele parafialnym św. Jadwigi w Hurku; Mszy św. odprawionej w Archikatedrze z okazji Światowego Zjazdu Kresowiaków w Przemyślu; Mszy św. dziękczynnej w XX rocznicę pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, celebrowanej przez ks. bpa Stefana Moskwę. Szczególną oprawę muzyczną miała Msza św. odprawiona 22 listopada w Archikatedrze w Przemyślu, w uroczystość Chrystusa Króla i św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Msza św. została odprawiona w języku łacińskim, a chór wraz z uczniami Metropolitalnego Studium Organistowskiego w Przemyślu wykonał między innymi łacińską Mszę „De Angelis.”

  W dniu 24 kwietnia w Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej poświęcona nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla panu Wilhelmowi Lüke, burmistrzowi miasta Paderborn i Heidi Wernerus-Neumann, przewodniczącej „Kręgu Przyjaciół Przemyśl – Paderborn” oraz wręczeniu Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla Archidiecezjalnemu Chórowi „Magnificat.” Wręczenia aktów nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla dokonał Jerzy Krużel – przewodniczący Rady Miejskiej, natomiast wręczenia Nagrody Miasta Przemyśla, prezydent Tadeusz Sawicki.

  Gazeta Codzienna „Nowiny” w artykule zatytułowanym „Magnificat laureatem” informowała: «Archidiecezjalny Chór „Magnificat” został laureatem Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla przyznanej za „całokształt działalności i upowszechnianie kultury muzycznej w kraju, a także za granicą.» Natomiast w dyplomie stwierdzono: «Chór „Magnificat” w dostrzegalny sposób kształtuje kulturalny obraz Przemyśla i jest jedną z najpiękniejszych wizytówek naszego miasta, zarówno w kraju jak i za granicą.»

  Chórzysta Zdzisław Frydlewicz dziękując w imieniu chóru za przyznaną nagrodę powiedział między innymi: «Cieszymy się, że środowisko w którym działamy, i któremu staramy się jak najlepiej służyć, dostrzegło naszą działalność i uhonorowało ją. Nagroda, którą otrzymujemy sprawia nam nie tylko wielką satysfakcję lecz stanowi zachętę do dalszej pracy nad poszerzeniem repertuaru, jego doskonalenia, do dalszego propagowania kultury muzycznej. Ponieważ jest to nagroda miasta Przemyśla, zobowiązuje nas ona do godnego reprezentowania naszego pięknego grodu gdziekolwiek będziemy występować.»

  Osobny rozdział działalności chóru stanowiła pielgrzymka dziękczynna do Rzymu za nawiedzenie przez Ojca Świętego Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej w czerwcu 1997 roku. Pielgrzymka miała miejsce w dniach 13-21 czerwca 1998 r. Chór stanowił odrębną grupę pielgrzymkową, w ramach pielgrzymki archidiecezjalnej. Jej organizatorem i kierownikiem był dyrygent chóru ks. Mieczysław Gniady. Opiekę duchową sprawował ks. prof. Marian Wolicki, pełniąc równocześnie rolę tłumacza. Zadaniem chóralnej grupy pielgrzymkowej było tworzenie oprawy muzycznej uroczystości z udziałem pielgrzymów z Archidiecezji przemyskiej, a zwłaszcza Mszy św. odprawionej w Bazylice św. Piotra w dniu 18 czerwca oraz spotkania z Ojcem Świętym na audiencji specjalnej w Auli Pawła VI. Mszę św. celebrowali: ks. abp Edward Nowak, ks. abp Józef Michalik, ks. bp Stefan Moskwa oraz kapłani z Archidiecezji przemyskiej. Homilię wygłosił ks. abp Józef Michalik, stwierdzając między innymi, że Bazylika św. Piotra jest mu szczególnie bliska, tutaj bowiem z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II, kilkanaście lat temu, przyjął sakrę biskupią.

  Chór został usytuowany w eksponowanym miejscu, tuż obok konfesji św. Piotra, skąd śpiewa słynna „Sykstyna.” Mając świadomość miejsca, w którym się znajduje, jako pierwszy utwór wykonał „Tu es Petrus” (Ty jesteś Piotr), a podczas Mszy św. tworzył oprawę muzyczną wyjątkowo podniosłej liturgii.

  Po Mszy św. miała miejsce audiencja specjalna w Auli Pawła VI. Chór został usytuowany bardzo blisko papieskiego tronu. W oczekiwaniu na Ojca Świętego wykonał kilka utworów, a w momencie Jego pojawienia się „Tu es Petrus”. Gdy audiencja dobiegła końca, Ojciec Święty podszedł do chóru i podał każdemu z osobna rękę, a potem stanął do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia. Spotkanie z Ojcem Świętym zostanie na zawsze w pamięci i sercach chórzystów.

  Po opuszczeniu przez Ojca Świętego auli Pawła VI, ks. Arcybiskup podziękował Dyrygentowi i Chórowi za piękną oprawę muzyczną uroczystości. Krótkie spotkanie zakończyło wspólne zdjęcie.

  Oprócz głównych uroczystości, które miały miejsce w dniu 18 czerwca, chór w dniach poprzedzających tworzył oprawę muzyczną: Mszy św. odprawionej w Bazylice św. Pawła za Murami dla pielgrzymów z Archidiecezji przemyskiej; uczestniczył w audiencji generalnej na Placu św. Piotra, podczas której intonował pieśni śpiewane przez polskich pielgrzymów, a także wykonał „Toast” na cześć Ojca Świętego; uczestniczył w Mszy św. w Kolegium Polskim w Rzymie. Rektorem kolegium był przed laty ks. abp Józef Michalik, a ówczesny kardynał Karol Wojtyła spędził w nim ostatnią noc przed udaniem się na konklawe.

  W drodze do i z Rzymu miały miejsce również występy i koncerty. Chór śpiewał podczas liturgii Mszy św. w Marbach (Austria) i Kaplicy polskiej w Bazylice św. Antoniego w Padwie oraz podczas nawiedzenia cmentarzy żołnierzy polskich poległych podczas II Wojny Światowej (Bolonia, Monte Cassino, Loreto), wykonując kilka utworów patriotycznych.

  Koncerty miały natomiast miejsce w Wiedniu (Wzgórze Kahlenberg – Kościół pw. św. Józefa); w Maria Taferl (Austria), w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej; w Marbach (Austria), w kościele parafialnym, którego proboszczem jest Polak ks. Józef Górnicki; w Mariazell, najpiękniejszym sanktuarium maryjnym Austrii; w Klasztorze OO. Benedyktynów na Monte Cassino; w Loretto, w Bazylice Matki Bożej Loretańskiej.

  Odwiedzających: 1, odwiedzin: 501574      © 2007-2022 Archidiecezjalny Chór „Magnificat”