Kontakt
  Archidiecezjalny Chór "Magnificat"
  ul. Zamkowa 3
  37-700 Przemyśl
  chor@przemyska.pl
   
  Próby
  wtorki i piątki: 17:00 - 19:00

  Historia chóru

  1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
   

  Rok 2000

  Działalność chóru w roku 2000 zdominowały cztery wydarzenia: jubileusz 15-lecia Chóru, Jubileusz Roku 2000, Międzynarodowy Przegląd Chórów, tournee po Niemczech i Belgii.

  Uroczystości jubileuszowe związane z 15-leciem działalności Archidiecezjalnego Chóru „Magnificat” miały miejsce w dniu 2 stycznia. Złożyły się na nie: Noworoczny Koncert Kolęd w Archikatedrze przemyskiej oraz spotkanie chórzystów z zaproszonymi gośćmi w Bursie Szkolnej przy ul. Szopena. Licznie zgromadzeni słuchacze owacją na stojąco i kwiatami podziękowali wykonawcom koncertu, a ks. infułat Stanisław Zygarowicz w imieniu ks. Arcybiskupa złożył życzenia „jubileuszowe”.

  Po koncercie zaproszeni goście i chórzyści spotkali się w Bursie Szkolnej. W oficjalnej części spotkania, Kierownik Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Przemyślu, pani Renata Nowakowska, w imieniu Władz miasta złożyła gratulacje i życzenia oraz przekazała okolicznościowy dyplom. Jubileusz odbił się szerokim echem w mediach. Telewizja „Toya” w dniach 15 i 18 stycznia wyemitowała obszerne fragmenty koncertu jubileuszowego, a w prasie ukazały się okolicznościowe artykuły, między innymi w Nowinach: „15 lat Magnificat”, „Noworocznie i jubileuszowo”, „3360 Godzin śpiewania”, w Dzienniku Polskim: „Magnificat od 15 lat”; w Super Nowościach: „Jubileusz Magnificat”, w Pograniczu; „Metr od Papieża”; w serwisie Niedzieli Przemyskiej. Ponadto w Gazecie Codziennej „Nowiny” została zaprezentowana sylwetka dyrygenta chóru ks. Mieczysława Gniadego.

  Centralne uroczystości Jubileuszu Roku 2000 w Archidiecezji przemyskiej przypadły na miesiąc wrzesień. W dniu 14 września odprawiona została w Archikatedrze Msza św., którą celebrował ks. abp Józef Michalik, a homilię wygłosił kardynał Józef Glemp. Po Mszy św. Ksiądz Prymas poświęcił nowe drzwi jubileuszowe do Bazyliki Archikatedralnej. W dniu 17 września w Rynku przemyskim odprawiona została Jubileuszowa Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił kardynał Franciszek Macharski. Chór „Magnificat” tworzył oprawę muzyczną obydwu uroczystości, z tym, że podczas pierwszej samodzielnie, zaś podczas drugiej przy współudziale innych chórów i orkiestr z Archidiecezji przemyskiej.

  Ważnym wydarzeniem muzycznym roku 2000 w Przemyślu był wrześniowy I Międzynarodowy Przegląd Chórów. Pomysłodawcą i głównym organizatorem Przeglądu był ks. Mieczysław Gniady, przy współpracy Wydziału Kultury Urzędu Miasta. W Przeglądzie uczestniczyło 21 chórów z Archidiecezji przemyskiej i Ukrainy. Ukrainę reprezentowały: Chór Katedralny z Kamieńca Podolskiego, Chór „Echo” z Lwowa, Chór Akademicki z Łucka i Chór „Słowiki” z Mościsk. Zgodnie z regulaminem każdy z chórów miał możliwość zaprezentowania w ciągu 20 minut trzech utworów o tematyce religijnej. Regulamin nie przewidywał nagród ani wyróżnień. Miejscem Przeglądu była Bazylika Archikatedralna. W ramach przeglądu, chór „Magnificat” wystąpił 15 września, wykonując następujące utwory: „Eli, Eli...” – G. Deak Bardosa, „Laetatus sum” – G.G. Gorczyckiego i „Te Deum” – J. Haydna.

  W dniach 30.09. – 09.10. chór przebywał na drugim już tournee po Niemczech i Belgii (pierwsze miało miejsce w 1997 roku). Okazją do jego zorganizowania było zaproszenie od Stowarzyszenia Śpiewaczego w Oedt (Niemcy) do udziału w koncercie galowym z okazji Jubileuszu 100-lecia powstania stowarzyszenia i 10-lecia zjednoczenia Niemiec. Zaproszenie było kontynuacją współpracy między Archikatedralnym Chórem „Magnificat” a Chórem Męskim z Grefrath-Oedt, nawiązanej jeszcze w 1995 roku. Wyjazd był dużym wyzwaniem dla chóru, ponieważ publiczność zarówno niemiecka jak i belgijska jest bardzo wymagająca. Trasa koncertowa wiodła przez Effelsberg, Grefrath-Oedt, Xanten, Berlin (Niemcy) i Antwerpię (Belgia).

  Największy „ciężar gatunkowy” miał koncert galowy w Grefrath-Oedt z okazji Jubileuszu 100-lecia Sängervereinigung i 10-lecia zjednoczenia Niemiec. W wypełnionej po brzegi sali Albert-Mooren-Hale obok chóru „Magnificat” wystąpiły: chór męski i chór żeński Stowarzyszenia Śpiewaczego z Oedt oraz solista dr Hans Feyerabend (baryton). Cały koncert został nagrany i w niedługim czasie ukazała się płyta CD, zawierająca wszystkie utwory wykonane podczas koncertu.

  Koncert został przyjęty owacyjnie przez słuchaczy i wysoko oceniony przez krytykę muzyczną. Świadczą o tym przytoczone cytaty z prasy niemieckiej, dotyczące chóru „Magnificat”: Grenzland Nachrichten w artykule „Chór Magnificat nadaje ton”:

  po roku 1997 Chór z Polski odwiedził po raz drugi gminę Niers i ponownie zafascynował słuchaczy w Mooren Halle. Koncert jubileuszowy był bogaty w punkty kulminacyjne, ale to chór „Magnificat” nadawał mu ton. Chór mieszany, który co dopiero śpiewał podczas wizyty Papieża w Polsce, dostarczył jedynego w swoim rodzaju przeżycia artystycznego. 40 chórzystów zaprezentowało się jako zespół zdyscyplinowany, o właściwych proporcjach głosowych i o wielkiej sile ekspresji. Muzyczne uzdolnienia Chóru uwidoczniły się przede wszystkim podczas wykonywania dzieła W. A. Mozarta, słynnego „Magnificat” (tu koncert osiągnął swoje apogeum) oraz „Te Deum” Haydna. Chór jaśniał brzmieniem jak „doskonały instrument”, a pewien słuchacz wyraził to lapidarnie: „To jest obłędne.

  Reinische Post w artykule „Chór Magnificat z Polski zachwycił słuchaczy – Muzyka poszła do serc”:

  Scena w Albert-Mooren-Halle została pięknie udekorowana w związku z mającym się odbyć uroczystym koncertem jubileuszowym: „100 lat Stowarzyszenia Śpiewaków z Oedt”. Wybitnym wykonawcą tego koncertu okazał się chór „Magnificat” z Przemyśla pod dyrekcją ks. Mieczysława Gniadego. Przewodniczący Stowarzyszenia, p. Heinz Wels, wyjaśnił zgromadzonej na sali blisko 400-osobowej publiczności, że dzień „Zjednoczenia Niemiec” został specjalnie wybrany na dzień jubileuszowego koncertu, ponieważ muzyka jest czynnikiem łączącym narody.

  Westdeutsche Zeitung w artykule „Magnificat: dyscyplina wykonawcza i jednorodność brzmieniowa”:

  Trzygodzinny koncert odbył się w dniu „Zjednoczenia Niemiec”, zorganizowanym z okazji 100 rocznicy powstania Stowarzyszenia Śpiewaków w tym mieście. Chór z Przemyśla „Magnificat”, pod dyrekcją księdza Mieczysława Gniadego, dysponujący niezwykłym potencjałem brzmieniowym, rzadkim jeśli chodzi o chóry mieszane, to właśnie ten zespół śpiewaczy, który wybił się na czoło wykonawców tego koncertu. Ekspresja, pewność intonacyjna i jednorodność brzmieniowa złożyły się na wyjątkowe przeżycie koncertowe. Punktem kulminacyjnym w programie koncertowym chóru „Magnificat był utwór Mozarta o tej samej nazwie. Ten 40-osobowy, istniejący od 15 lat zespół, był już raz w Oedt w 1997 roku. O ile pierwszą część koncertu Chór poświęcił muzyce poważnej (min. wykonał dzieło Haydna „Te Deum”), o tyle w drugiej jego części dał się poznać jako wykonawca utworów wesołych i lekkich – pieśni ludowych.

  Relację z pobytu i koncertu w Oedt, pióra Justyny Woś, zamieściła również Gazeta Codzienna „Nowiny” w artykule zatytułowanym „Ponad granicami – Przemyski chór podbił serca Niemców”.

  Równie udane jak w Oedt, były pozostałe koncerty, w tym w Antwerpii dla tamtejszej polonii oraz w Berlinie w obecności radcy prawnego Ambasady Polskiej, pana Wrzochalskiego. Dzień pobytu w Berlinie był dniem wyborów Prezydenta RP. Chórzyści spełnili swój obowiązek obywatelski, głosując w godzinach popołudniowych w Ambasadzie Polskiej.

  Na całokształt działalności koncertowej roku 2000 złożyły się ponadto 3 koncerty kolęd (Dubiecko, Jarosław, Przemyśl) oraz 3 koncerty o innej tematyce (Dynów, Brzozów, Stubno).

  Oprócz oprawy muzycznej Jubileuszu Roku 2000, chór tworzył oprawę muzyczną szeregu innych uroczystości: Drogi Krzyżowej ulicami Przemyśla, Liturgii Wielkiego Tygodnia, świąt państwowych 3 Maja i 11 Listopada, Uroczystości Bożego Ciała, nabożeństwa fatimskiego (Dynów), trzeciej rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej (Wielkie Oczy), poświęcenia nowego ołtarza oraz instalacji nowych członków Kapituły (Brzozów), ślubu chórzystki Małgorzaty Mazur (Sośnica), Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej (Stubno), uroczystości Chrystusa Króla i św. Cecylii, konsekracji ks. bpa Adama Szala.

  W roku 2000 chór przeżywał dwie uroczystości związane z osobą dyrektora chóru, a zarazem jego dyrygenta, ks. prałata Mieczysława Gniadego. Pierwsza to Jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Z tej okazji 23 czerwca, dostojnemu Jubilatowi, chórzyści złożyli okolicznościowe życzenia błogosławieństwa Bożego i pomocy Matki Najświętszej w dalszej pracy dla dobra kościoła, ojczyzny i chóru. Druga uroczystość to wręczenie nagrody przyznanej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego. Wręczenie nagrody wraz z dyplomem miało miejsce w siedzibie Filharmonii Rzeszowskiej w dniu 8 listopada. Dyrygent został uhonorowany za „całokształt działalności w dziedzinie muzyki” a także za prowadzenie chóru „Magnificat”, ...który „rozsławia Ojczyznę w wielu krajach naszego kontynentu.”

  W miesiącu marcu rozstrzygnięty został plebiscyt na „Człowieka Podkarpacia 99”, przeprowadzony przez Gazetę Codzienną „Nowiny”. Drugie, zaszczytne miejsce w kategorii „kultura” zajął ks. Mieczysław Gniady, dyrygent chóru.

  Odwiedzających: 2, odwiedzin: 501578      © 2007-2022 Archidiecezjalny Chór „Magnificat”