Kontakt
  Archidiecezjalny Chór "Magnificat"
  ul. Zamkowa 3
  37-700 Przemyśl
  chor@przemyska.pl
   
  Próby
  wtorki i piątki: 17:00 - 19:00

  Historia chóru

  1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
   

  Rok 2002

  Krótko po powrocie z trasy koncertowej po Francji, Belgii i Niemczech, 4 stycznia chór wystąpił z koncertem kolęd w Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie, wspólnie z Katedralnym Chórem Chłopięco – Męskim „Pueri Cantores Resovienses”. Koncert szeroko reklamowany cieszył się dużym zainteresowaniem. Przed koncertem redaktorzy Polskiego Radia i Telewizji Rzeszów: Zofia Stopińska i Jerzy Dynia przeprowadzili wywiad z ks. Dyrygentem na temat historii chóru, repertuaru, składu osobowego i wyjazdów zagranicznych. Chór zaprezentował słuchaczom piękne, nastrojowe kolędy polskie i jedną starofrancuską. Wykonanie spotkało się z uznaniem publiczności i krytyki. Recenzję z koncertu zamieściła między innymi Gazeta Codzienna „Nowiny” w artykule: „Arie i kolędy”. W artykule czytamy: „Magnificat” ma w repertuarze ogromną ilość kolęd różnych narodów, ale preferuje polskie. Ze wzruszeniem słuchaliśmy „Wśród nocnej ciszy”, „Bracia, patrzcie jeno”, „Lulajże Jezuniu”, „Z narodzenia Pana”. Przemyscy śpiewacy zaprezentowali interesujące opracowania tych kolęd, wykazali się pięknym brzmieniem i wielką muzykalnością. Obszerne fragmenty koncertu były kilkakrotnie odtwarzane na antenie Polskiego radia i Telewizji Rzeszów.

  Koncertem kolęd w dniu 6 stycznia w Bazylice Archikatedralnej, chór włączył się w trwającą drugi rok charytatywną akcję pod nazwą „Kolęda na szpital”. Zebrane podczas koncertu datki przeznaczone zostały na zakup karetki „Dzieciątka Jezus” dla Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu. Z chórem wystąpił Dominik Bełt z Grupy Recytatorskiej „Garderoba” przy Centrum Kulturalnym w Przemyślu, który pomiędzy poszczególnymi częściami koncertu recytował wiersze o tematyce bożonarodzeniowej.

  Kolędy w wykonaniu chóru „Magnificat” zabrzmiały również w kościele pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu w dniu 13 stycznia. Po koncercie chór uczestniczył we Mszy św. tworząc jej oprawę muzyczną.

  Ważnym elementem muzycznym Przemyśla i regionu był Międzynarodowy Festiwal Chórów – Przemyśl 2002 „Kolędy i Pastorałki Różnych narodów”, który odbył się w dniach 25-27 stycznia. Organizatorem Festiwalu, którego hasło brzmiało: „Muzyka nie zna granic, przełamuje bariery i jednoczy narody” był Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy współpracy Archikatedralnego Chóru „Magnificat”. Imprezę sfinansowano ze środków Urzędu Miejskiego, Fundacji Karpackiej oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Organizacja Festiwalu była dużym przedsięwzięciem ze względu na udział około 350 zagranicznych gości. Festiwalowi nadano bardzo uroczystą oprawę. Honorowy patronat nad Festiwalem objęli: J. E. Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik Metropolita Przemyski oraz Marian Majka Prezydent Miasta Przemyśla. Z okazji Festiwalu, Poczta Polska wydała okolicznościową kartkę pocztową, a organizatorzy: folder prezentujący poszczególne zespoły, zaproszenie wraz z programem, afisz i plakietkę uczestnika Festiwalu.

  W prasie ukazały się liczne artykuły, zarówno przed rozpoczęciem Festiwalu, jak i po jego zakończeniu, a także wywiad z naczelnikiem Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu, panią Renatą Nowakowską oraz ks. prałatem Mieczysławem Gniadym dyrektorem i dyrygentem chóru „Magnificat”, pomysłodawcą Festiwalu. Polskie Radio Rzeszów dokonało nagrania, a następnie wyemitowało fragmenty prezentacji festiwalowych.

  W Festiwalu wzięło udział siedem zespołów zagranicznych: Chór Miasta Humenne (Słowacja), Akademicki Chór „Westfalisches Vocalensemble” z Paderborn (Niemcy), Dziecięcy Chór „Żurawlik” z Kamieńca Podolskiego (Ukraina), Chór Kameralny „Cantus Agriensis” z Egeru (Węgry), Chór Dziecięcy „Dywocwit” z Kamieńca Podolskiego (Ukraina), Chór Akademicki „Ave Vita” z Wilna (Litwa), Chór Łuckiej Katedry Apostołów Piotra i Pawła (Ukraina), oraz dwa miejscowe: Ukraiński Żeński Chór Kameralny „Namysto” i Archidiecezjalny Chór „Magnificat”.

  Prezentacja zespołów, która odbyła się 26 stycznia w Bazylice Archikatedralnej została przedzielona uroczystą Mszą św. odprawioną w intencji ofiar terroru na świecie. Mszy św. z udziałem uczestników Festiwalu, Władz miasta i wiernych, przewodniczył ks. abp Józef Michalik, a homilię w języku polskim, niemieckim i angielskim wygłosił ks. prof. Marian Wolicki, opiekun duchowy chóru „Magnificat”. Chóry rozmieszczone w różnych miejscach Bazyliki stworzyły piękną oprawę muzyczną Mszy św., śpiewając kolędy swoich narodów. Na zakończenie chórzyści wraz z wiernymi zaśpiewali na przemian „Stille Nacht” – „Cicha Noc”.

  Podczas Mszy św. odczytany został tekst listu skierowanego przez organizatorów i uczestników Międzynarodowego Festiwalu Chórów na ręce Jego Świątobliwości Jana Pawła II, zapewniający o jedności i duchowej łączności w modlitwie o pokój na świecie, z prośbą o Apostolskie Błogosławieństwo.

  Późnym wieczorem w sali bankietowej hotelu „Gromada” odbyło się spotkanie opłatkowe uczestników Festiwalu, przedstawicieli Kurii metropolitalnej i Władz miasta. Podsumowania Festiwalu dokonał prezydent Miasta Przemyśla – Marian Majka, podkreślając znaczenie tego typu imprez w budowie porozumienia między społeczeństwami różnych narodów. Następnie poszczególnym chórom wręczył dyplomy uczestnictwa i upominki ufundowane przez Władze miasta. Obecny na spotkaniu ks. infułat Stanisław Zygarowicz w imieniu ks. Arcybiskupa podziękował zaproszonym gościom i chórzystom za udział w Festiwalu, a organizatorom i sponsorom za jego zorganizowanie.

  Następnego dnia, w niedzielę 27 stycznia, chóry zagraniczne wystąpiły w siedmiu kościołach parafialnych Przemyśla uświetniając liturgię Mszy św. i koncertując.

  Z okazji 60. rocznicy przemianowania Służby Zwycięstwa Polsce i Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, Światowy Związek Armii Krajowej w Przemyślu zorganizował uroczystość, w ramach której 17 lutego w kościele OO. Karmelitów (Garnizonowym) odprawiona została Msza św. w intencji poległych, zamordowanych, zmarłych oraz żyjących żołnierzy Armii Krajowej. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Józef Michalik. Oprawę muzyczną Mszy św. z udziałem kombatantów AK, kompanii honorowej WP i dowództwa 14 Brygady Obrony Terytorialnej, pocztów sztandarowych oraz przedstawicieli wojewódzkich, miejskich i powiatowych Władz samorządowych, tworzył chór „Magnificat”.

  W okresie Wielkiego Postu, chór zaśpiewał w Niedzielę Palmową koncert utworów pasyjnych, w kościele pw. św. Brata Alberta w Przemyślu, tworzył oprawę muzyczną Drogi Krzyżowej, która wiodła pod Krzyż Zawierzenia oraz Liturgii Wielkiego Czwartku i Wielkiej Soboty. Tradycyjnie też wystąpił podczas Mszy św. Rezurekcyjnej.

  14 kwietnia na zaproszenie Stowarzyszenia Kulturalnego „Chór Fraza”, Ośrodka Kultury w Kosinie i Centrum Kultury Gminy Łańcut, Archidiecezjalny Chór „Magnificat” wziął udział w IV Koncercie Pieśni Wielkanocnej. W kościele pw. św. Stanisława bpa w Kosinie wystąpiły jeszcze chóry: „Echo” ze Lwowa, „Accordare” z Kolbuszowej i ”Fraza” z Kosiny.

  W programie chóru „Magnificat” znalazły się utwory: „Regina Caeli” – A. Lottiego, „Alleluja” – G. F. Händla i ”Zmartwychwstał Jezus Chrystus” – ks. M. Gniadego (było to premierowe wykonanie utworu). Koncert został nagrany przez Polskie Radio Rzeszów.

  Uroczystość religijno-patriotyczną związaną z obchodami święta Matki Boskiej Królowej Polski i 211. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, chór świętował w Proszowicach (diecezja kielecka). Program pobytu obejmował udział we Mszy św. i koncert. Pobyt w Proszowicach tak relacjonował Internetowy Kurier Proszowicki w tekście zatytułowanym „Mili Goście”:

  W uroczystości 3 Maja w Proszowicach włączył się Przemyśl. Współkoncelebrował Mszę św. na proszowickim rynku ks. prof. Marian Wolicki, wykładowca Papieskiej Akademii Teologii we Wrocławiu i Seminarium w Przemyślu.... Zaś szczególną oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Chór Archidiecezjalny „Magnificat”. Chór przyjechał z Przemyśla na zaproszenie Stowarzyszenia Obywatelskiego Ziemi Proszowickiej „Pro publico bono” i proboszcza proszowickiej parafii ks. Henryka Makuty... Piękny śpiew podczas liturgii oraz po Mszy św. nadał szczególnie podniosły charakter również odbywającej się w tym dniu Uroczystości Poświęcenia Sztandaru Powiatowego Zarządu Straży Pożarnej.... Po południu chór „Magnificat” dał koncert w kościele parafialnym.... Już po pierwszym utworze „Ave Verum Mozarta, można było się przekonać, że śpiewają „najlepsi z najlepszych”. Mury proszowickiej świątyni jakby chciały się pochwalić świetną akustyką i jednocześnie nasycić harmonią dźwięków i pięknem głosów 50-osobowego chóru. Było „Alleluja” Haendla, „Magnificat” Mozarta, „Exultate Deo” Scarlattiego. Wśród zaśpiewanych utworów znalazła się kompozycja ks. Mieczysława Gniadego (słowa i muzyka) „Zmartwychwstał Jezus Chrystus”, która wzbudziła szczery zachwyt. Gdy pod koniec koncertu zabrzmiał Polonez Ogińskiego, niektórzy mieli łzy w oczach ze wzruszenia. Brawa i ”owacja na stojąco” zakończyła koncert.

  Zapowiedzi i relacje z pobytu chóru w Proszowicach zamieściły również dzienniki: „Dziennik Polski”, w artykułach: „Majówka w powiecie”, „Magnificat w Proszowicach”, „Strażacki sztandar poświęcony” oraz „Gazeta Krakowska” w artykule „Bogu na chwałę ludziom na pożytek”. Ukazał się też wywiad z ks. prałatem Mieczysławem Gniadym, a udział chóru we Mszy św. i koncert anonsował okolicznościowy afisz.

  Wyjazd do Proszowic stworzył okazję do nawiedzenia Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, Kościoła Mariackiego i Katedry Wawelskiej. W każdej z tych świątyń chór zaśpiewał 2-3 utwory.

  Z okazji Dnia Matki, na zaproszenie Klubu Rodzin Wielodzietnych w Przemyślu, chór wystąpił 25 maja w Domu Katolickim „Roma” z koncertem utworów maryjnych. Oprócz chóru, z okolicznościową inscenizacją słowno-muzyczną wystąpił zespół dziecięcy.

  2 czerwca w kościele Ojców Karmelitów w Przemyślu odbył się zjazd byłych ministrantów parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W uroczystości po raz drugi uczestniczył chór „Magnificat”. Centralnym wydarzeniem spotkania była Eucharystia sprawowana w języku łacińskim, podczas której chórzyści wykonali VIII Mszę św. „De Angelis”, motety łacińskie: „Ave verum” i ”Magnificat” Mozarta oraz „Sacris solemniis” Griesbachera. Wielu wiernych obecnych na Eucharystii postulowało, aby przynajmniej raz w miesiącu odprawiać Mszę św. w języku łacińskim, który jest oficjalnym językiem kościoła.

  W dniach 4-15 lipca na Jasną Górę zdążała 33 Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka Przemyska. W jej ostatnim etapie do pątników dołączyło kilka tysięcy wiernych, w tym chór „Magnificat”, przybyłych autokarami na Jasną Górę aby uczestniczyć we Mszy św. i zaprosić Matkę Bożą Częstochowską w kopii Jej cudownego Obrazu do nawiedzenia Archidiecezji przemyskiej. Koncelebrowanej przez biskupów przemyskich i księży przybyłych z pielgrzymami Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił metropolita przemyski ks. abp Józef Michalik. Chór śpiewem ubogacił uroczystą Eucharystię. Występ chóru został upamiętniony wpisem do kroniki Sanktuarium Jasnogórskiego. W drodze powrotnej chórzyści nawiedzili Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej w Gidlach, sanktuarium św. Anny w Świętej Annie i ”polskie Loreto” – kościół OO. Karmelitów Bosych w Piotrkowicach.

  Dnia 11 sierpnia w kościele pw. świętych Stanisława i Mikołaja w Opactwie Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu odprawiona została Msza św. w intencji beatyfikacji Służebnicy Bożej Anny Jenke. Uroczystej koncelebrze przewodniczył Sekretarz Kongregacji ds. Spraw Kanonizacyjnych w Watykanie ks. abp Edward Nowak. W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele Urzędy Marszałkowskiego, Władz miasta i powiatu, środowisk oświatowych oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke.

  Ks. abp Edward Nowak dokonał również poświęcenia organów zainstalowanych w jarosławskiej świątyni, przeniesionych tu z byłego Kościoła Garnizonowego pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Przemyślu, obecnie Archikatedry Greckokatolickiej. Oprawę muzyczną uroczystości tworzył chór „Magnificat”.

  Miłym akcentem uroczystości było wręczenie przez ks. abpa Edwarda Nowaka ks. prałatowi Mieczysławowi Gniademu medalu Kongregacji ds. Spraw Kanonizacyjnych za skomponowanie pieśni ku czci polskich świętych i błogosławionych. Należy nadmienić, że chór miał okazję kilka razy spotkać się z ks. Arcybiskupem, a święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy są okazją do przekazywania sobie życzeń.

  Bicie dzwonów w kościołach obwieściło 24 sierpnia przybycie do Archidiecezji Przemyskiej obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Powitanie obrazu poprzedziło Nabożeństwo oczekiwania na Rynku przemyskim, poprowadzone przez ks. prałata Wacława Partykę. Obraz został powitany przy moście nad Sanem przez ks. abpa Józefa Michalika, duchowieństwo i wiernych, a następnie procesjonalnie przeniesiony do ołtarza polowego na Rynku miasta. Mszy św., rozpoczynającej nawiedzenie, przewodniczył kardynał Franciszek Macharski, a homilię wygłosił Prymas Polski kardynał Józef Glemp. Współcelebransami byli m. in. Arcybiskupi i Biskupi, członkowie Rady Stałej Episkopatu Polski, którzy w dniu następnym obradowali w Przemyślu na konferencji.

  Uroczystość powitania zgromadziła 42 biskupów i około 20 tysięcy wiernych. Chór „Magnificat” wraz z 13 orkiestrami dętymi tworzył oprawę muzyczną zarówno Nabożeństwa Oczekiwania jak i Mszy św.

  W dniach 12-13 września odbyły się w Przemyślu uroczystości związane ze 100-leciem Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara. W ramach uroczystości, w auli Instytutu Teologicznego, odbyło się sympozjum naukowe. Uczestnicy konferencji wzięli także udział we Mszy św., której w Bazylice Archikatedralnej przewodniczył ks. bp Mariusz Leszczyński z Zamościa, a homilię wygłosił ks. abp Józef Michalik. Podczas Mszy św. śpiewał, a po jej zakończeniu koncertował Chór „Magnificat”.

  Wrzesień, to tradycyjnie miesiąc, w którym obchodzone są w Przemyślu Dni Kultury Chrześcijańskiej, w których od lat uczestniczy chór „Magnificat”. W tym roku chór wystąpił dwukrotnie podczas Mszy św.: w kościele OO. Karmelitów Bosych w Przemyślu i w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Przemyślu – Lipowicy. W tym drugim zaśpiewał również koncert.

  W miesiącu wrześniu chór śpiewał jeszcze w kościele OO. Franciszkanów w Przemyślu podczas Mszy św. odprawionej na zakończenie obchodów Dni Patrona Przemyśla św. Wincentego oraz w kościele pw. św. Brata Alberta w Przemyślu z okazji nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

  W październiku inaugurują zajęcia wyższe uczelnie. W bieżącym roku na zaproszenie Rektora, Senatu i Konwentu dwóch wyższych uczelni: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, chór uczestniczył w inauguracji Roku Akademickiego 2002/2003 tych uczelni.

  Pierwsza inauguracja miała miejsce 1 października w Przemyślu, druga 13 października w Jarosławiu. Zarówno w Przemyślu jak i w Jarosławiu, chór tworzył oprawę muzyczną Mszy św. oraz wystąpił w trakcie dalszych uroczystości w Zamku Kazimierzowskim (Przemyśl) i w centrum dydaktycznym PWSZ (Jarosław).

  Inauguracja w PWSZ w Jarosławiu miała szczególny charakter ze względu na fakt nadania tej uczelni imienia ks. Bronisława Markiewicza, odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci patrona oraz przekazania społeczności uczelnianej sztandaru. Po raz pierwszy w murach uczelni zabrzmiał „Hymn Szkoły” wykonany przez chór „Magnificat”, do którego słowa napisała Lidia Tomkiewicz, a muzykę skomponował ks. Mieczysław Gniady.

  W listopadzie chór tworzył oprawę muzyczną trzech Mszy św. odprawianych tradycyjnie w tym miesiącu: w intencji Ojczyzny – 11 listopada, w uroczystość Chrystusa Króla i św. Cecylii – 24 listopada (wraz z uczniami Archidiecezjalnego Instytutu Muzyki Sakralnej w Przemyślu), za zmarłych chórzystów – 29 listopada.

  Występem podczas Pasterki celebrowanej przez ks. abpa Józefa Michalika w Bazylice Archikatedralnej, transmitowanej po raz pierwszy przez Radio Archidiecezji Przemyskiej „Fara”, chór zakończył kolejny, bardzo intensywny rok działalności, w którym zaprezentował się 40 razy, śpiewając 10 koncertów, tworząc oprawę muzyczną 24 Mszy św., występując podczas sześciu innych uroczystości.

  Odwiedzających: 1, odwiedzin: 501574      © 2007-2022 Archidiecezjalny Chór „Magnificat”