Kontakt
  Archidiecezjalny Chór "Magnificat"
  ul. Zamkowa 3
  37-700 Przemyśl
  chor@przemyska.pl
   
  Próby
  wtorki i piątki: 17:00 - 19:00

  Historia chóru

  1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
   

  Rok 2004

  Jubileuszowy rok działalności chóru zapoczątkował cykl koncertów kolęd. Miały one miejsce: 4 stycznia w Rymanowie, w kościele pw. św. Wawrzyńca; 11 stycznia w zamku w Krasiczynie; 18 stycznia w Przeworsku, w kościele pw. Świętego Ducha; 25 stycznia w Przemyślu, w kościele pw. Matki Boskiej Królowej Polski, 1 lutego w kościele parafialnym w Torkach oraz 2 lutego w Archikatedrze przemyskiej.

  Spośród wymienionych koncertów, szczególny charakter miał koncert w Krasiczynie, w ramach wspólnego kolędowania, zorganizowanego przez Instytut „Mosty na Wschód”, Parafię rzymsko-katolicką w Krasiczynie oraz Agencję Rozwoju Przemysłu – Oddział w Krasiczynie. Wspólne kolędowanie miało charakter spotkania opłatkowego, a jego ideą było zbliżenie i pojednanie między narodem polskim i ukraińskim. Kolędowanie w zamku krasiczyńskim zaszczycili swoją obecnością hierarchowie obydwu kościołów: rzymskokatolickiego ks. bp Stefan Moskwa i grekokatolickiego abp Jan Martyniak. Podczas spotkania zaprezentowało się kilka zespołów polsko i ukraińsko języcznych, w tym chór „Magnificat”. Spotkanie anonsowała i relacjonowała lokalna prasa.

  W święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego, ks. bp Bolesław Taborski, sufragan przemyski obchodził Jubileusz 40-lecia sakry biskupiej. Z tej okazji w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu Jubilat przewodniczył Mszy św. w asyście ks. abpa Józefa Michalika, metropolity przemyskiego, ks. bpa Kazimierza Górnego, ordynariusza rzeszowskiego, ks. bpa Edwarda Białogłowskiego, sufragana rzeszowskiego, ks. bpa Stefana Moskwy i ks. bpa Adama Szala, sufraganów przemyskich oraz kilkudziesięciu kapłanów. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. bp Stefan Moskwa, a kanclerz Kurii Metropolitalnej ks. prałat Józef Bar odczytał okolicznościowe telegramy, które nadesłali: Ojciec Święty Jan Paweł II, abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski i kardynał Józef Glemp, Prymas Polski. Były również życzenia i kwiaty oraz gratulacje od wiernych i przedstawicieli Władz samorządowych. W czasie Mszy św. śpiewał chór „Magnificat” pod batutą ks. Mieczysława Gniadego.

  20 marca w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu ks. abp Józef Michalik przewodniczył Eucharystii w asyście ks. bpa Stefana Moskwy i ks. bpa Adama Szala, kanoników Kapituły Metropolitalnej oraz księży dziekanów, którzy zgromadzili się na wiosenną Kongregację. Msza św. została odprawiona w intencji J. E. ks. abpa Józefa Michalika z okazji 40-lecia święceń kapłańskich, imienin oraz wyboru na Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Okolicznościowe kazanie wygłosił bp Adam Szal, a życzenia i gratulacje, w imieniu duchowieństwa złożył ks. prałat Feliks Kwaśny z Sanoka, zaś w imieniu świeckich Zdzisław Frydlewicz z Archidiecezjalnego Chóru „Magnificat”. Chór śpiewem ubogacił tę podniosłą uroczystość, wykonując m. in. „Ecce sacerdos magnus” i łacińską Mszę „De Angelis”.

  W kwietniu chór tworzył oprawę muzyczną Liturgii Wielkiego Czwartku, Wielkiej Soboty i Rezurekcji, natomiast w czerwcu uroczystości Bożego Ciała.

  1 maja, w nowo powstałej parafii pw. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Strzyżowie, zostało odprawione po raz pierwszy Nabożeństwo Fatimskie. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił ks. prof. Marian Wolicki. Chór tworzył oprawę muzyczną uroczystości, a przed jej rozpoczęciem zaśpiewał koncert, na który złożyły się utwory o tematyce maryjnej i patriotycznej.

  Na zaproszenie Rady Miejskiej w Przemyślu, Prezydenta Miasta Przemyśla i Dowództwa Garnizonu Przemyśl, chór uczestniczył w uroczystościach z okazji 213. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, tworząc oprawę muzyczną Mszy św. w intencji Ojczyzny, odprawionej w Bazylice Archikatedralnej.

  W uroczystość Zesłania Ducha Świętego – święta patronalnego kościoła filialnego w Chołowicach (parafia Krasiczyn), chór przebywał w tej miejscowości na zaproszenie proboszcza ks. Stanisława Bartmińskiego. Najpierw śpiewem uświetnił Mszę św., a następnie koncertował wykonując utwory ludowe.

  W pierwszych dniach czerwca dyrygent ks. Mieczysław Gniady otrzymał z Rzymu list z dołączoną partyturą nowego utworu. W liście ks. abp Edward Nowak – Sekretarz Kongregacji ds. Spraw Kanonizacyjnych informuje, że od Dyrektora „Capella Sistina” otrzymał jego nową kompozycję muzyczną „Te Deum Laudamus”, którą przesyła do wykorzystania przez chór „Magnificat”. Wiele mówi ta propozycja i utwór ten znajdzie się w repertuarze chóru.

  Występy wśród rodaków mieszkających za wschodnią granicą dostarczają zawsze wiele wzruszeń. Tak też było podczas dwukrotnego wyjazdu chóru na Ukrainę w czerwcu tego roku. Pierwszy pobyt miał miejsce w dniach 11-13 czerwca w Borszczowie i w Łosiaczu. W Borszczowie chór tworzył oprawę muzyczną Mszy św. i Nabożeństwa Fatimskiego. W Łosiaczu zaśpiewał koncert z okazji 25-lecia kapłaństwa sufragana lwowskiego ks. bpa Mariana Buczka oraz tworzył oprawę muzyczną Mszy św. odpustowej i procesji Bożego Ciała.

  Występy chóru zarówno w Borszczowie jak i w Łosiaczu spotkały się z ogromnym zainteresowaniem, szczególnie w Łosiaczu. W powojennej historii tej parafii, wierni po raz pierwszy mogli usłyszeć chór. Gospodarze z wielką gościnnością i serdecznością podejmowali chórzystów, wielokrotnie też ponawiali prośbę o ponowne odwiedziny.

  Korzystając z bliskości Kamieńca Podolskiego i Chocimia, chórzyści zwiedzili te miejscowości, na trwałe wpisane w dzieje Polski.

  Drugi wyjazd na Ukrainę, to jednodniowy pobyt w przygranicznym mieście Mościska. 24 czerwca parafia pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela obchodziła Jubileusz 600-lecia istnienia, 400-lecie kościoła parafialnego i 600-lecie lokacji Mościsk przez króla Władysława Jagiełłę na prawie magdeburskim. Jednocześnie w ramach organizowanych uroczystości swoje święto obchodziła polska mniejszość narodowa, zamieszkująca tamte tereny. Na zaproszenie gospodarzy i prośbę Władz miasta Przemyśla, chór uczestniczył w obchodach jubileuszu, tworząc oprawę muzyczną Mszy św. i śpiewając koncert pieśni patriotycznych i ludowych.

  Doceniając udział chóru w uroczystościach jubileuszowych, Prezydent Miasta Przemyśla przesłał na ręce Dyrygenta podziękowanie, w którym m. in. czytamy:

  Serdecznie Państwu dziękuję za uczestnictwo w obchodach jubileuszowych i uświetnienie oprawy artystycznej uroczystości, tak niezmiernie doniosłych dla mieszkańców Mościsk. Zamiarem władz Miasta Przemyśla było uczynienie – dnia 24 czerwca – dniem radosnym dla Polaków, którym los nie pozwolił powrócić do kraju. Dzięki Państwu, tak też się stało. Jestem przekonany, że naszym rodakom wpisaliśmy się w serca w sposób szczególny i znaczący.

  Pobyt na Ukrainie był okazją dla chóru do odwiedzenia Cmentarza Łyczakowskiego i Orląt Lwowskich a także kilku obiektów sakralnych Lwowa.

  W miesiącach wakacyjnych chór tworzył oprawę muzyczną dwóch 60. rocznic: Powstania Warszawskiego i męczeńskiej śmierci bł. Michała Czartoryskiego, uczestnika tego Powstania. Podczas uroczystej Mszy św. celebrowanej przez ks. bpa Adama Szala, bł. Michał został ogłoszony patronem Jarosławia.

  W miesiąc później, w dniu 3 października, chór śpiewem włączył się w dziękczynienie za beatyfikację drugiego błogosławionego z rodu Czartoryskich – Augusta. Tej podniosłej uroczystości, która zgromadziła rzesze wiernych, przewodniczył pochodzący z Przemyśla ks. bp Adam Śmigielski, ordynariusz diecezji sosnowieckiej.

  Odnotować też należy udział chóru w Inauguracji roku akademickiego w jarosławskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, której patronem jest sługa Boży ks. Bronisław Markiewicz.

  Tegoroczna jesień okazała się dla wiernych Archidiecezji przemyskiej bardzo smutną porą roku. W dniu 18 października zmarł ks. bp Stefan Moskwa, a w miesiąc później, w dniu 18 listopada, ks. bp Bolesław Taborski. Byli Oni wielkimi sympatykami chóru. Ze wzruszeniem i łzami w oczach żegnaliśmy naszych Pasterzy, włączając się śpiewem w liturgię pogrzebową.

  Myśl jest święta i zbawienna, modlić się za zmarłymi.
  Tobie Boże rzecz przyjemna, zlitowanie nad nimi.

  Zachęcony słowami tej pięknej polskiej pieśni, chór modlił się również za zmarłych chórzystów, śpiewając podczas Mszy św. sprawowanej w ich intencji w kościele OO. Karmelitów. W tym roku zmarł kolejny chórzysta – Mieczysław Skubisz. To już dziesiąty chórzysta, którego Pan Wieków wezwał do innego życia. Boże, jesteś ponad czasem, w Tobie tylko źródło życia.

  Do zakończenia roku kalendarzowego pozostał już tylko miesiąc. Będą to dni intensywnego przygotowywania się chóru „Magnificat” do świąt Bożego Narodzenia. Święta te, to objawienie się całemu światu Mesjasza narodzonego z Maryi Dziewicy. Za ten wielki dar Bożej Miłości chcemy wraz z Maryją śpiewać: Magnificat anima mea Dominum.

  Roczną działalność chóru zakończyły trzy występy. Wszystkie miały miejsce w Wigilię Narodzenia Pańskiego. Najpierw w pałacu biskupim złożone zostały życzenia świąteczne ks. abp. Józefowi Michalikowi, połączone ze śpiewem kolęd. Przed pasterką, w bazylice archikatedralnej, chór zaśpiewał półgodzinny koncert kolęd i tworzył oprawę muzyczną „pasterki”, celebrowanej przez ks. Arcybiskupa.

  Odwiedzających: 1, odwiedzin: 501574      © 2007-2022 Archidiecezjalny Chór „Magnificat”