Kontakt
  Archidiecezjalny Chór "Magnificat"
  ul. Zamkowa 3
  37-700 Przemyśl
  chor@przemyska.pl
   
  Próby
  wtorki i piątki: 17:00 - 19:00

  Historia chóru

  1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
   

  Rok 1986

  Trzeci rok działalności chór rozpoczął z nie mniejszym zapałem. Tempo pracy narzucały też liczne zaproszenia z parafii Przemyśla i Diecezji, a także ze środowisk pozakościelnych. Intensywne próby dały efekt: oprócz koncertów i występów podczas Mszy św., chór po raz pierwszy uświetnił śpiewem liturgię Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku; swój udział w adoracji Grobu Pańskiego zaznaczył godzinnym koncertem utworów o tematyce pasyjnej. Śpiewał dla uczestników Regionalnego Zjazdu NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Sympozjum Lekarzy Ortopedów, dla członków Towarzystwa Przyjaciół KUL, podczas obchodów jubileuszu 60-lecia kapłaństwa ks. infułata Michała Jastrzębskiego i 50-lecia kapłaństwa księży prałatów: Dominika Bialica i Józefa Kilara, z okazji imienin ks. biskupa Ignacego Tokarczuka, który chórowi okazywał wiele życzliwości, dla członków KIK oraz dla pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w Przemyślu.

  Rok ten, to również przygotowania do udziału w I Diecezjalnym Przeglądzie Chórów Kościelnych, którego inicjatorem i organizatorem był ks. Mieczysław Gniady. Przegląd odbył się w dniach 14-16 listopada w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Rzeszowie (obecnie Katedra). W Przeglądzie uczestniczyło 21 chórów. Każdy z zespołów wykonywał 3 utwory: 1 obowiązkowy (wybrany spośród 2 o różnym stopniu trudności: – „Kleszczmy rękoma” Mikołaja Gomółki i ”Parce Domine” Feliksa Nowowiejskiego) oraz 2 dowolne.

  Skład jury stanowili: ks. prof. dr hab. Jan Chwałek (Instytut Muzykologii KUL), prof. Feliks Rączkowski (Akademia Muzyczna w Warszawie), prof. Kazimierz Górski (Instytut Muzykologii KUL), prof. dr hab. Andrzej Nikodemowicz (Katedra Wychowania Muzycznego UMCS w Lublinie), mgr Barbara Górska (Katedra Wychowania Muzycznego UMCS w Lublinie).

  W pierwszym dniu Przeglądu (14.11. – piątek) wystąpiło 6 chórów z Rzeszowa i okolic, w dniu następnym (15.11. – sobota) pozostałe 15 chórów. Przemyski chór KIK występował w drugim dniu Przeglądu, wykonując „Parce Domine” F. Nowowiejskiego, osiemnastowieczną „Litanię do Najświętszej Maryi Panny” nieznanego kompozytora (opracowaną przez Kazimierza Górskiego) oraz poloneza „Pożegnanie Ojczyzny” Michała Kleofasa Ogińskiego.

  Na niedzielę (16.11.) przewidziano udział wszystkich chórów we Mszy świętej, ogłoszenie wyników, koncert laureatów i wspólne wykonanie „Gaude Mater Polonia” oraz kantaty ku czci Niepokalanej „Radosna pieśń w krąg niechaj brzmi” Feliksa Rączkowskiego, pod dyrekcją ks. M. Gniadego.

  Uroczystą Mszę św. o godz. 15.00 celebrował ks. bp Ignacy Tokarczuk. W homilii wskazał na doniosłą rolę muzyki i śpiewu w Liturgii, zachęcał do pielęgnowania kultury muzycznej Kościoła i wyraził uznanie za podjęty trud wszystkim uczestnikom Przeglądu i jego organizatorom.

  Podsumowania Przeglądu dokonał przewodniczący jury, ks. prof. dr hab. Jan Chwałek. Bardzo pozytywnie ocenił ideę i poziom imprezy, ogłosił też werdykt jury. Pierwsze miejsce w kategorii wyróżnionych chórów mieszanych przyznano chórowi KIK z Przemyśla.

  W roku 1986 chór wykonał 9 koncertów kolęd, 1 koncert pieśni maryjnych, 1 koncert utworów wielkopostnych i pasyjnych, 1 koncert utworów religijnych, 2 koncerty w ramach I Diecezjalnego Przeglądu Chórów, oraz stwarzał oprawę muzyczną 9 Mszy świętych. Poza Przemyślem, śpiewał w Rzeszowie, Dukli, Jarosławiu, Medyce i Kalwarii Pacławskiej.

  Odwiedzających: 2, odwiedzin: 501578      © 2007-2022 Archidiecezjalny Chór „Magnificat”