Kontakt
  Archidiecezjalny Chór "Magnificat"
  ul. Zamkowa 3
  37-700 Przemyśl
  chor@przemyska.pl
   
  Próby
  wtorki i piątki: 17:00 - 19:00

  Historia chóru

  1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
   

  Rok 1989

  Rok 1989 był rokiem znaczącym w historii chóru. Ówczesny Ordynariusz Diecezji, ks. bp Ignacy Tokarczuk, widząc zainteresowanie się chórem ze strony licznych parafii, a także biorąc pod uwagę jego bezpośredni związek ze Studium Organistowskim, wyraził życzenie, by chór stał się zespołem służącym całej przemyskiej Diecezji. Informując o tym chórzystów, ks. Dyrygent zaproponował również przyjęcie nazwy chóru, która by w jakimś stopniu odzwierciedlała jego cel i zadania.

  Propozycji było kilka, ale wybrano nazwę zasugerowaną przez dyrygenta, ks. Mieczysława Gniadego – „Magnificat”. Nazwa ta wydawała się najbardziej adekwatna, bo najlepiej oddawała cel i sens angażowania się chórzystów w trud chóralnej pracy: śpiewem wielbić Boga. Najlepszym zaś, choć niedościgłym wzorem wielbienia Boga jest Najświętsza Maryja Panna. Ona to, po Zwiastowaniu, wielbi Boga hymnem: „Magnificat anima mea Dominum ...” (Wielbi dusza moja Pana). To uwielbienie zaś czyni Maryja nie w samotności, nie w skrytości i zaciszu nazaretańskiego domu, ale czyni je wobec innych i razem z innymi: Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę.

  Ta bardzo wzniosła, ale i szczera intencja chórzystów zawierać się będzie odtąd w przyjętej nazwie Diecezjalny Chór „Magnificat”. Nazwę tę zamieszcza urzędowy informator Kurii Biskupiej o instytucjach i stanie personalnym Diecezji „Schematyzm Diecezji Przemyskiej”, wydany w roku 1990.

  Jak co roku, chór koncertuje i tworzy oprawę muzyczną wielu uroczystości. Łącznie w 1989 r. występuje 27 razy. Śpiewa podczas Triduum Sacrum, Bożego Ciała, jubileuszu 50 -lecia kapłaństwa i zarazem 25 -lecia sakry biskupiej ks. bpa Bolesława Taborskiego i po raz pierwszy w swej historii, podczas święceń diakonatu i kapłaństwa.

  Udział w święceniach diakonatu i kapłaństwa jest dla chórzystów przeżyciem szczególnym. Święcenia przyjmują ci, którzy są wychowankami ks. Dyrygenta i przez kilka lat współtworzyli ten chór: Janusz Kowalski, Józef Trela, Józef Tomoń, Jan Kuca, Wiesław Słotwiński i Wojciech Szlachta. Posłał ich Pan na swoje żniwo. Może i to kilkuletnie doświadczenie śpiewu w chórze zaowocuje w ich pracy duszpasterskiej pomnażaniem Chwały Bożej.

  Do ważnych wydarzeń w całorocznej działalności Diecezjalnego Chóru „Magnificat” należy też udział w Kongresie Eucharystycznym w dniu 14 maja, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Koncelebrowana Msza święta, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Tokarczuk, miała miejsce na stadionie przemyskiego Klubu Sportowego „Polna”.

  Wzorem lat ubiegłych, chór koncertował również w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, podczas Dni Kultury Chrześcijańskiej oraz stwarzał oprawę muzyczną innych uroczystości religijno-patriotycznych.

  Wypada jeszcze odnotować, że we wrześniu tego roku chór otrzymał zaproszenie na koncerty od Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego i parafii katedralnej w Kamieńcu Podolskim (wówczas jeszcze ZSRR). Z zaproszeniem tym przyjechał do Przemyśla organista Katedry kamienieckiej, p. Stanisław Nagórniak. Jednak z przyczyn niezależnych od zapraszających i zapraszanych do wyjazdu nie doszło. Dopiero po 10 latach od tej chwili, zamiar ten zostanie zrealizowany.

  Odwiedzających: 1, odwiedzin: 501576      © 2007-2022 Archidiecezjalny Chór „Magnificat”