Kontakt
  Archidiecezjalny Chór "Magnificat"
  ul. Zamkowa 3
  37-700 Przemyśl
  chor@przemyska.pl
   
  Próby
  wtorki i piątki: 17:00 - 19:00

  Historia chóru

  1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
   

  Rok 1990

  Chór już ponad rok funkcjonuje w budynku Diecezjalnego Studium Organistowskiego przy ul. Zamkowej 3, ale w miłej pamięci zachował niezwykłą życzliwość, jakiej doświadczał ze strony parafii pw. Trójcy Świętej, a zwłaszcza jej Duszpasterzy. Dlatego, w dowód wdzięczności, zawsze chętnie w tym kościele koncertuje. Tam też właśnie miały miejsce dwa tegoroczne koncerty kolęd. W styczniu tego roku Diecezjalny Chór „Magnificat” wykonał ich 8 (w tym 1 na cele charytatywne – na potrzeby Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta). Wprawdzie każdy z nich miał swój klimat i nastrój, ale koncertowi w dniu 13 stycznia towarzyszyła wyjątkowa atmosfera i świadomość: oto chór kościelny po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat śpiewa koncert kolęd w sali Wojewódzkiego Domu Kultury, podczas oficjalnego spotkania mieszkańców miasta z parlamentarzystami Ziemi Przemyskiej.

  W sumie, w 1990 roku, chór występował 33 razy. Oprócz wspomnianych 8 koncertów kolęd, wykonał jeszcze 5 innych koncertów, o tematyce religijno-patriotycznej, a 20 razy swoimi występami włączał się w odbywające się w Przemyślu uroczystości, nie tylko kościelne.

  Chociaż do każdego koncertu i występu chór przygotowuje się z wielką starannością, jednak kilka z nich w sposób szczególny mobilizowało zespół: koncert w dniu 3 czerwca z okazji poświęcenia katedralnych organów, występy podczas III Diecezjalnego Przeglądu Chórów w Rzeszowie, koncert w Klubie Garnizonowym z okazji poświęcenia tablicy upamiętniającej Ofiary Katynia, oraz koncert w sali Zakładów Płyt Pilśniowych podczas uroczystości odsłonięcia pomnika upamiętniającego poświęcenie Zakładów.

  Organy katedralne, z których także chór często korzystał, wybudowane zostały w latach 1928-1930 przez firmę Biernackich. Ich stan techniczny uniemożliwiał organizowanie koncertów organowych, częste awarie zdarzały się również podczas nabożeństw. W tej sytuacji, jesienią 1989 r., ówczesny proboszcz parafii katedralnej, ks. prałat Marian Burczyk, podjął decyzję o przystąpieniu do ich gruntownego remontu. To bardzo kosztowne przedsięwzięcie wsparł finansowo ks. bp Ignacy Tokarczuk i państwo Dawidowiczowie. Plan przebudowy i remontu instrumentu opracował, a później nadzór nad pracami sprawował ks. M. Gniady.

  Pod koniec maja 1990 roku remont organów został ukończony. W sobotę, 2 czerwca, odbyła się prezentacja organów i koncert, a w dniu następnym, 3 czerwca, podczas Sumy poświęcił je ks. bp Ignacy Tokarczuk. Chór tworząc oprawę muzyczną tej uroczystości, przy akompaniamencie odrestaurowanych, pięknie brzmiących organów, wykonał – specjalnie na tę okazję przygotowane – „Alleluja” z oratorium „Mesjasz” G. F. Händla.

  10 listopada, w sobotę, odbywały się w Przemyślu uroczystości upamiętniające 50. rocznicę zbrodni katyńskich. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Władz wojewódzkich, miejskich, posłowie i senatorowie Ziemi Przemyskiej, wiceminister Obrony Narodowej Janusz Onyszkiewicz, Dowódcy jednostek wojskowych, żołnierze Garnizonu Przemyskiego, przedstawiciele organizacji kombatanckich, policji, duchowieństwa oraz społeczeństwo miasta. Po Apelu Poległych i złożeniu wieńców przy pomniku Orląt Przemyskich, odbył się pochód ulicami miasta do kościoła garnizonowego, gdzie koncelebrowanej Mszy świętej przewodniczył ks. bp Stefan Moskwa.

  Diecezjalny Chór „Magnificat” wraz z Orkiestrą Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu tworzył oprawę muzyczną tej kościelno-państwowej uroczystości. Po Mszy św., w Klubie Garnizonu WP, odbyła się okolicznościowa akademia, podczas której Chór wykonał utwory o tematyce patriotycznej.

  W dniach 16-18 listopada chór uczestniczył w III Diecezjalnym Przeglądzie Chórów, który, podobnie jak dwa poprzednie Przeglądy, odbywał się w Rzeszowie, w kościele Najświętszego Serca Jezusowego. W przeglądzie wzięło udział 28 chórów. Tym razem również Diecezjalny Chór „Magnificat” zaprezentował się dobrze. Jury w składzie: ks. prof. dr hab. Jan Chwałek (Instytut Muzykologii KUL), doc. Gabriela Klauza (Katedra Wychowania Muzycznego UMCS w Lublinie) oraz mgr Tadeusz Such z Rzeszowa, przyznało zespołowi pierwsze miejsce wśród wyróżnionych chórów mieszanych, za wykonanie: „Już się zmierzcha” Wacława z Szamotuł, I części „Gloria” A. Vivaldiego i „Alleluja” G. F. Händla.

  Przegląd ten odbywał się w roku jubileuszu 25-lecia sakry biskupiej Ordynariusza Diecezji, ks. bpa Ignacego Tokarczuka.

  W trzecim dniu Przeglądu, podczas jubileuszowej Mszy świętej celebrowanej przez ks. bpa Edwarda Frankowskiego wraz z 30 kapłanami, śpiewały połączone chóry pod dyrekcją ks. Mieczysława Gniadego. Pod koniec Mszy św. Dostojny Jubilat podziękował wszystkim chórom za modlitewną pamięć i życzenia.

  Wspomnieć należy jeszcze o jednym, choć smutnym wydarzeniu, które miało miejsce w tym roku. Po długotrwałej chorobie odeszła do Pana chórzystka Wanda Perun. Była w chórze od samego początku. Zawsze pogodna, uśmiechnięta, bardzo uczynna. Wieczne odpoczywanie racz jej dać, Panie...

  Odwiedzających: 2, odwiedzin: 501576      © 2007-2022 Archidiecezjalny Chór „Magnificat”