Kontakt
  Archidiecezjalny Chór "Magnificat"
  ul. Zamkowa 3
  37-700 Przemyśl
  chor@przemyska.pl
   
  Próby
  wtorki i piątki: 17:00 - 19:00

  Historia chóru

  1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
   

  Rok 1991

  W dniach 2-6 stycznia Diecezjalny Chór „Magnificat” gościł chór i orkiestrę z parafii św. Michała z Wieringen (Holandia). Ponieważ cały Zespół liczył 103 osoby, niemożliwe było zakwaterowanie wszystkich w jednym miejscu. 50 osób zamieszkało w Domu Rekolekcyjnym prowadzonym przez siostry Benedyktynki, 25 chórzystek przyjęły (bezinteresownie) siostry Służebniczki w Domu Prowincjalnym w Prałkowcach, 28 panów umieszczono w Internacie Zespołu Szkół Rolniczych na Bakończycach.

  W dniu 5 stycznia o godz. 18.30, w przemyskiej Bazylice katedralnej odbył się półtoragodzinny koncert, podczas którego holenderski Zespół zaprezentował licznie zgromadzonym słuchaczom kolędy śpiewane w ich kraju i w krajach Europy Zachodniej. Po koncercie, w sali parafii katedralnej, chórzyści holenderscy i przemyscy spotkali się na pożegnalnej kolacji, która stała się też okazją do wspólnego muzykowania i wymiany doświadczeń z działalności obu chórów.

  Ten kilkudniowy pobyt chóru i orkiestry z Holandii był dla przemyskich chórzystów również swego rodzaju sprawdzianem umiejętności organizacyjnych. Wyjeżdżając, goście z Holandii dziękowali za zapewnienie im pobytu, za zorganizowanie drugiego koncertu w Bazylice Ojców Bernardynów w Leżajsku, za to, że mogli zwiedzić nie tylko Przemyśl i Ziemię Przemyską, ale także Łańcut, Strzyżów i Pogórze Dynowskie, tak bardzo urocze zimową porą. Wielką pomoc w organizacji pobytu holenderskiego Zespołu okazał p. Jan Dawidowicz, wspierając to przedsięwzięcie finansowo.

  Podobnie jak w latach ubiegłych, styczeń tego roku był dla chóru „Magnificat” miesiącem intensywnych prób i wielu koncertów kolęd. Poza Przemyślem, koncerty kolęd wykonywał chór w Wielkich Oczach, Radymnie, Haczowie i Korczynie.

  Niedługo po okresie kolędowym, chór przystąpił do pracy nad nowym repertuarem. Przygotowywano m. in. program koncertu charytatywnego „Artyści przemyscy Litwie, Łotwie i Estonii”, który odbył się w dniu 17 lutego w sali Wojewódzkiego Domu Kultury w Przemyślu, przede wszystkim jednak pracowano nad oprawą muzyczną zbliżającej się czerwcowej wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzeszowie.

  Miesiąc marzec zapisał się w historii chóru smutnym wydarzeniem. Zmarła sopranistka Janina Dryś. Choroba pojawiła się dość nagle, gdyż jeszcze w styczniu brała ona udział w koncertach kolęd. Do końca żyła nadzieją, że będzie mogła uczestniczyć w spotkaniu z Ojcem Świętym. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie ...

  W czerwcu tego roku Polska po raz czwarty witała Ojca Świętego Jana Pawła II, gościła Go 2 czerwca także i Diecezja Przemyska. W Rzeszowie, podczas uroczystej Mszy św., Ojciec Święty beatyfikował Sługę Bożego ks. bpa Józefa Sebastiana Pelczara, ordynariusza diecezji przemyskiej w latach 1900-1924.

  Za oprawę muzyczną tej wyjątkowej i historycznej uroczystości odpowiedzialny był dyrygent chóru, ks. Mieczysław Gniady. Do udziału w beatyfikacyjnej Mszy św. zaprosił on wszystkie chóry, orkiestry i schole z terenu diecezji, a nawet spoza jej granic. Zgłosiło się 29 chórów (1333 osoby), 25 orkiestr dętych (851 osób) i 59 scholi parafialnych (1088 osób). Łącznie, 3272 osoby, tworzące 113 zespołów muzycznych. Jednak wykonanie trudniejszych utworów ks. Dyrygent powierzył połączonym 3 chórom: Diecezjalnemu Chórowi „Magnificat”, chórowi Wyższej Szkoły Pedagogicznej z Rzeszowa oraz chórowi „Cantus” z Trzciany.

  Należy jeszcze odnotować, że tego samego dnia, w godzinach popołudniowych, Ojciec Święty Jan Paweł II nawiedził również Przemyśl. W Bazylice Katedralnej, wobec przedstawicieli duchowieństwa i wiernych wyniósł do godności arcybiskupiej Ordynariusza diecezji, ks. bpa Ignacego Tokarczuka.

  W roku 1991 chór prezentował się muzycznie 22 razy. Mniej niż w roku ubiegłym. Z całą jednak pewnością był to rok nie mniej pracowity, a na pewno najbogatszy – jak dotąd – w przeżycia.

  Odwiedzających: 1, odwiedzin: 501574      © 2007-2022 Archidiecezjalny Chór „Magnificat”