Kontakt
  Archidiecezjalny Chór "Magnificat"
  ul. Zamkowa 3
  37-700 Przemyśl
  chor@przemyska.pl
   
  Próby
  wtorki i piątki: 17:00 - 19:00

  Wydarzenia


  Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego

  Wtorek, 30 czerwca 2009 roku

   

  MARSZAŁEK
  WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

   
                                       Szanowni Państwo
                                       Członkowie
                                       Archidiecezjalnego Chóru „Magnificat"
                                       w Przemyślu

  Mam przyjemność uhonorować Archidiecezjalny Chór „Magnificat" w Przemyślu Nagrodą Zarządu Województwa podkarpackiego za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
  Proszę przyjąć słowa najwyższego uznania za trwającą już ćwierć wieku aktywność artystyczną i wspaniałe zaangażowanie w propagowanie muzyki religijnej i świeckiej w oparciu o dzieła znanych polskich kompozytorów. Państwa zauważalna obecność w trakcie ważnych świąt religijnych i państwowych stanowi istotny wkład w ochronę dziedzictwa narodowego i jest wyrazem szczególnej wrażliwości na piękno i uniwersalny charakter muzyki polskiej Godny po-dziwu jest czynny udział w inicjowaniu i organizowaniu znakomitych koncertów tak w kraju, jak i poza jego granicami, oraz włączenie się w ważne przedsięwzięcia zarówno o charakterze lokal-nym, jaki i regionalnym.
  Korzystając ze sposobności z okazji Jubileuszu 25-lecia istnienia Archidiecezjalnego Chóru „Magnificat" składam wyrazy szacunku i wdzięczności za znakomitą promocję województwa podkarpackiego i odpowiedzialne pełnienie roli kulturotwórczej w Państwa środowisku.
  Życząc wszelkiej pomyślności i wielu dalszych sukcesów, wyrażam przekonanie, że Państwa dokonania i osiągnięcia nadal wzbudzać będą zachwyt i duże zainteresowanie, a tym samym służyć tworzeniu sprzyjającego klimatu dla współdziałania na rzecz rozwoju kulturalnego naszego województwa.        Z wyrazami szacunku

     Marszałek
  Województwa Podkarpackiego
        Zygmunt Cholewiński


  Rzeszów, 30 czerwca 2009 r.


  znalezionych: 2 na 2 stronach
  « cofnij -   1  2   - wcześniejsze »
  Odwiedzających: 2, odwiedzin: 501578      © 2007-2022 Archidiecezjalny Chór „Magnificat”